Step 1 : ทฤษฎี และ เรียนปฏิบัติในสระ

การเรียนทฤษฎีทั้งหมดจะเป็นการเรียนออนไลน์ คุณสามารถเริ่ม
เรียนฟรีไดฟ์ได้เลยตอนนี้ ด้วยวีดีโอการสอนของเราที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษและมีคำบรรยายเป็น
ภาษาไทย ที่จัดทำโดย โฟลเรียน หนึ่งในนักดำน้ำฟรีไดฟ์ระดับโลก หลังจากเรียนทฤษฎีเสร็จ คุณก็จะมีความพร้อมในการเรียนภาคปฎิบัติในสระต่อ ครู
ของบลูอิมเมอร์ชั่นจะเช็คความรู้ด้านทฤษฎีให้คุณ

สิ่งที่คณจะได้เรียนรู้ :
• สรีรวิทยาระดับสูงสำหรับฟรีไดฟ์
• เทคนิคการหายใจระดับสูง
• ผลที่จะเกิดจากไนโตรเจนในร่างกาย
• Packing & Reverse Packing
• การปรับแรงดันหูแบบ Mouth-Fill และการฝึกการปรับแรงดันหูบนบกโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึก
• การยืดหยุ่นกระดูกซี่โครง
• เทคนิคการฝึกจิตใจเพื่อการดำน้ำลึก
• การติดตั้งบุยและเชือกในการดำน้ำ
• โภชนาการสำหรับฟรีไดฟ์
• เทคนิคโนฟินและโมโนฟิน
หลังจากทำสกิลผ่านหมดแล้ว จะได้รับบัตรดำน้ำ Lap 3 ซึ่งเป็นใบรับรองว่าสามารถเป็นผู้ช่วยสอนฟรีไดฟ์ได้

8,000 บาท
Step 2 : Depth Training

เริ่มการฝึกปฎิบัติภาคทะเลด้วยการดำน้ำแบบ exhale dive เพื่อเรียนรู้การปรับแรงดันหูแบบใหม่ ทักษะ
หลักที่จะเน้นก็คือ Mouth-Fill โดยเทคนิคการ
ปรับแรงดันหูนี้จะทำให้ดำน้ำได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ปอดเหลือปริมาณอากาศที่ residual volume
(30 เมตร) และลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บของปอดในขณะดำน้ำลึก

สิ่งที่คณจะได้เรียนู้ร :
• Exhale dive (FRC)
• การปรับแรงดันหูแบบ Mouth-Fill
• ทักษะการเอาตัวรอดใต้น้ำเมื่อเกิดตะคริว หน้ากากดำน้ำหลุด และการตีฟินขึ้นด้วยขาข้างเดียว
• การช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ, การนำพาผู้หมดสติใต้น้ำไปยังที่ ๆ ปลอดภัย
• โนฟินและโมโนฟิน
• ระบบบัดดี้ สำหรับการดำน้ำลึก
• การหายใจระดับสูงเพื่อการดำน้ำลึก
• การฝึก CO2 tolerance
• การใช้แรงลอยตัว (Buoyancy) เพื่อให้ร่างกายใช้ออกซิเจนน้อยลง
• การเตะขาเพื่อปรับตำแหน่งตัวเองในขณะฟรีฟอล
คุณจะได้รับบัตรดำน้ำ Wave 3 หลังจากทำสกิลตามที่กำหนดไว้ผ่าน และสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยสอนฟรีไดฟ์ได้

8,000 บาท (รวมค่าเรือแล้ว)

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเรียน :
– อาย 18 ปี, ผ่านการตอบแบบสอบถามทางการแพทย์ และมีบัตรดำน้ำ Level 2
คุณสมบัติในการผ่านการรับรองบัตรดำน้ำ :
– กลั้นหายใจ 3.30 นาที
– ว่ายน้ำโดยใช้ฟินใต้น้ำ ระยะทาง 75 เมตรในสระ (DYN)
– DNF (ไดนามิคโนฟิน) 50 เมตร
– ช่วยเหลือผุ้้หมดสติใต้น้ำ (Rescue) จากความลึก 20 เมตร
– ดำน้ำลงไปที่ความลึก 34 – 40 เมตร
– ผ่านข้อสอบทฤษฎี
– FRC 5 – 15 เมตร โดยใช้ Mouthfill
– DNF (ดำน้ำโดยไม่ใช้ฟินส์) 25 เมตร
ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียน 3 ท่าน :
16,000 บาท/ท่าน จากราคา18,000
บาท/ท่าน
ราคานี้รวม : อุปกรณ์การดำน้ำ, ค่าเรือ,
ค่าสระ, ค่าบัตรดำน้ำ และค่าทดลองโมโนฟิน

REGISTER AND START NOW