Step 1 : ทฤษฎี และ เรียนปฏิบัติในสระ

การเรียนทฤษฎีทั้งหมดจะเป็นการเรียนออนไลน์ คุณสามารถเริ่ม
เรียนฟรีไดฟ์ได้เลยตอนนี้ ด้วยวีดีโอการสอนของเราที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษและมีคำบรรยายเป็น
ภาษาไทย ที่จัดทำโดย โฟลเรียน หนึ่งในนักดำน้ำฟรีไดฟ์ระดับโลก หลังจากเรียนทฤษฎีเสร็จ คุณก็จะมีความพร้อมในการเรียนภาคปฎิบัติในสระต่อ ครู
ของบลูอิมเมอร์ชั่นจะเช็คความรู้ด้านทฤษฎีให้คุณ และหลังจากที่ผ่านข้อสอบทฤษฎีแล้ว คุณก็จะ
ได้เรียนรู้การกลั้นหายใจ การเตะขาอย่างถูกวิธี ทักษะการช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ และอื่น ๆ อีก
มากมาย เมื่อจบการเทรนในสระแล้ว คณจะได้ใบรับรองใบแรก Molchanovs Lap 1

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • การลอยตัวและการถ่วงน้ำหนักในฟรีไดฟ์วิ่ง
 • ผลที่เกิดขึ้นจากออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะกลั้นหายใจ
 • การหายใจขั้นเบื้องต้นและการผ่อนคลาย
 • แบบฝึกสำหรับการปรับแรงดันหูและเทรนนิ่ง
 • เทคนิคในการดำน้ำและว่ายน้ำ
 • เทคนิคในการทำให้จิตใจให้สงบ
 • ระบบการทำงานของร่างกายและเซฟตี้
 • อุปกรณ์การดำน้ำฟรีไดฟ์เบื้องต้น
 • การกลั้นหายใจ 2-3 นาที
 • ดำน้ำในสระว่ายน้ำในระยะทาง 30-50 เมตร
 • บทนำเรื่องการดำน้ำแบบโนฟินส์ (ไม่ใส่ฟินส์)
5,000 บาท
Step 2 : เทรนลึก (Depth Training)

การฝึกภาคทะเลจะเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนรู้สึกสบายและผ่อนคลายในน้ำ และเช็ค
การปรับแรงดันหู หลังจากนั้นเราจะค่อย ๆ เพิ่มความลึกด้วยสกิล Free Immersion และ
Constant Weight โดยสกิล Free Immersion จะเป็นการไต่เชือกลงและขึ้นโดยใช้แขน
ดึงเชือก สกิลนี้จึงเป็นสกิลที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายในการดำฟรีไดฟ์ ส่วน Constant
Weight จะเป็นการว่ายลงและว่ายขึ้น โดยการตีฟินส์และไม่ใช้แขนดึงเชือก ทั้งนี้ในการฝึก
ภาคทะเลเราจะเน้นในเรื่องเทคนิคและการปรับตัวของสมอง เพื่อให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย
มากขึ้น รวมถึงการให้รู้สึกถึงสัญญาณ Urge to beathe (อยากหายใจ) เมื่ออยู่ใต้น้ำ
เป็นการเพิ่มทักษะในการผ่อนคลายตนเองไปในตัวได้อีกด้วย คุณจะรู้สึกทึ่งว่าเราสามารถ
ดำน้ำลึกได้ 10-20 เมตร ได้อย่างง่ายดาย ด้วยลมหายใจเดียว และหลังจากจบคอร์สคุณจะได้บัตรดำน้ำ Wave 1

สิ่งที่คณจะได้เรียนรู้

 • การทดสอบการลอยตัว
 • การปรับแรงดันหูแบบหัวคว่ำ
 • การหายใจบนผิวน้ำและการผ่อนคลายก่อนดำน้ำ
 • ดั๊กไดฟ์และการกลับตัว
 • ตำแหน่งของร่างกาย และ สตรีมไลน์
 • การปรับตัวของร่างกายในขณะดำน้ำ
 • การเตะขาด้วย bi-fins และการเตะขา Dophin ไปที่ความลึก 12-20 เมตร
 • เซฟตี้และระบบบัดดี้
 • เทคนิคการผ่อนคลายจิตใจเมื่อเกิดความเครียด
 • บทนำเรื่องการดำน้ำแบบโนฟินส์ (ไมใส่ฟินส์)
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์
5,000 บาท (รวมค่าเรือแล้ว)

คุณสมบัติในการลงทะเบีียนเรียน :
–  อายุ 16 ปีขึ้นไป + ใบรับรองจากผู้ปกครอง, ตอบแบบสอบถามทางการแพทย์
คุณสมบัติในการผ่านการรับรองบัตรดำน้ำ :
– กลั้นหายใจ 1.30 นาที
– ว่ายน้ำโดยใช้ฟินส์ใต้น้ำ ระยะทาง 30 เมตรในสระ
– ช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ จากความลึก 10 เมตร
– ดำน้ำลงไปที่ความลึก 12 เมตร
– ว่ายน้ำระยะทาง 200 เมตร (โดยไม่หยุดพัก)
– การปรับแรงดันหูแบบหัวคว่ำ
ราคาพิเศษ สำหรับกลุ่มนักเรียน 3 ท่าน : 9,000 บาท/ท่าน จากปกติ 10,000 บาท/ท่าน

ราคาคอร์สรวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าสระว่ายน้ำและค่าเรือ, ค่าออกบัตรดำน้ำ และค่าใช้จ่ายในการทดลองโมโนฟิน

REGISTER AND START NOW