ได้มีโอกาสเรียนกับโฟล โฟลเป็นครูที่ดี และ เป็นนักกีฬาที่มีวินัยในตัวเองมาก ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมมากครับ ขอขอบคุณโฟลมากๆที่ให้ความรู้และช่วยฝึกให้ครับ