ที่นี่สอนโดยครูที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง ทำให้เราได้เรียนรู้ฟรีไดฟ์ในหลายๆด้าน เทคนิค ความปลอดภัย ความรู้ที่ถูกต้อง มุมมองต่อฟรีไดฟ์ เราเริ่มเรียนฟรีไดฟ์เลเวล1 ที่นี่และจบครูจากที่นี่เช่นกัน 🙂