ก่อนมาเรียนได้หาข้อมูลและสอบถามจากหลายคนว่า Flo สอนดีไหม เพราะราคาค่อนข้างแพง ซึ่งทุกคนที่เคยเรียนด้วยก็แนะนำให้มาเรียนกับ Flo เพราะสอนดีมากเลยตัดสินใจมาเรียนด้วย พอได้มาเรียนจริงๆ Flo เป็นคนที่สอนเป็นกันเองมากและจัดตารางการฝีกและการเรียนได้เป็นระบบระเบียบ มีการแชร์ความรู้ และ tip & trick มากกว่าที่มีเรียนในหลักสูตรและในหนังสือ