จากประสบการณ์ที่ได้เรียนกับโฟลโดยตรง โฟลเป็นครูที่รู้ลึกและรู้จริง สามารถตอบคำถามที่เราสงสัยได้ทุกอย่าง และใช้ศัพท์ที่ง่ายในการอธิบาย ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนภาคปฎิบัติ โฟลเป็นครูที่ใจเย็น และมีวิธีที่ทำให้นร.ผ่อนคลายในการทำสกิล รู้สึกไม่เครียด ไม่กดดัน แถมยังทำให้รู้ถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ในการฝึกแต่ละอย่างอีกด้วย

Chanatip (student feedback)