Step 1 : ทฤษฎี และ เรียนปฏิบัติในสระ

การเรียนทฤษฎีทั้งหมดจะเป็นการเรียนออนไลน์ คุณสามารถเริ่ม
เรียนฟรีไดฟ์ได้เลยตอนนี้ ด้วยวีดีโอการสอนของเราที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษและมีคำบรรยายเป็น
ภาษาไทย ที่จัดทำโดย โฟลเรียน หนึ่งในนักดำน้ำฟรีไดฟ์ระดับโลก หลังจากเรียนทฤษฎีเสร็จ คุณก็จะมีความพร้อมในการเรียนภาคปฎิบัติในสระต่อ ครู
ของบลูอิมเมอร์ชั่นจะเช็คความรู้ด้านทฤษฎีให้คุณ และคุณก็จะพร้อมในการเรียนรู้เทคนิคในการดำน้ำฟรีไดฟ์เพื่อให้ดำน้ำได้สบายขึ้น ปลอดภัยขึ้น นานขึ้น และลึกขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :

 • สรีรวิทยา, การหายใจ และปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลุกด้วยนม
 • การปรับแรงดันหู, ปริมาตรของปอด และการยืดหยุ่นปอด
 • ผลที่จะเกิดจากการที่ปอด หน้าอก หู และไซนัสได้รับแรงดัน
 • ทักษะการทำเซฟตี้, ระบบบัดดี้ และการช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ
 • วอร์มอัพ, การเตรียมตัวก่อนดำน้ำ, ความแข็งแรงของร่างกาย และการฝึกฝน
 • การติดตั้งอุปกรณ์ดำน้ำ และการเก็บรักษา
 • การฝึกจิตใจเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายขณะดำน้ำ
 • สตรีมไลน์ และการ glide (ปล่อยตัวให้ไหลในขณะดำน้ำ) เพื่อการดำนน้ำที่มีประสิทธิภาพ
 • ความรู้เบื้องต้นสำหรับโนฟินส์และโมโนฟิน
 • การฟรีฟอล และอื่น ๆ

 คุณจะได้รับบัตรดำน้ำ Lap 2 หลังจากทำสกิลที่กำหนดไว้ผ่าน

6,000 บาท
Step 2 : เทรนลึก (Depth Training)

เราจะเริ่มจากการดำน้ำตื้นก่อนและค่อย ๆ เพิ่มความลึกขึ้น เพื่อให้นักเรียนค่อย ๆ ปรับตัว ให้รู้สึกไม่เครียดและ
ผ่อนคลาย และเพื่อปรับเทคนิคต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทักษะหลักที่จะทำการฝึกคือการฟรีฟอล ครูผู้สอนจะตามแก้ไข
นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนฟรีฟอลได้อย่างถูกต้อง การฟรีฟอลเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกในขณะฟรีไดฟ์ที่
สนุกที่สุด คุณกำลังจะได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์การผจญภัยครั้งใหม่ในการดำฟรีไดฟ์ไปกับพวกเรา

สิ่งที่คณจะได้เรียนรู้ :

 • การปรับแรงดันหูแบบ Frenzel
 • การปรับการลอยตัวที่เป็นกลาง
 • การฟรีฟอล และการปรับให้ท่าในการฟรีฟอลถูกต้อง
 • ระบบบัดดี้, การช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ, การนำพาผู้หมดสติใต้น้ำไปยังที่ ๆ ปลอดภัย
 • สตรีมไลน์ และ back kicking
 • การดั๊กไดฟ์ระดับสูง และการกลับตัว
 • การจัดการกับความเร็วในขณะดำน้ำ
 • การปรับตัวของจิตใจเพื่อการดำน้ำลึก
 • ทักษะการเอาตัวรอดใต้น้ำเมื่อเกิดตะคริว หน้ากากดำน้ำหลุด และการตีฟินส์ขึ้นด้วยขาข้างเดียว
 • การฝึกโนฟินและโมโนฟิน

คณจะได้รับการรับรอง Wave 2  หลังจากที่ทำสกิลตามที่กำนดไว้ผ่าน

6,000 บาท (รวมค่าเรือแล้ว)

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเรียน :
– อาย 16 ปีขึ้นไป + ใบรับรองจากผู้ปกครอง, แบบสอบถามทางการแพทย์
คุณสมบัติในการผ่านการรับรองบัตรดำน้ำ :
– กลั้นหายใจ 2.30 นาที
– DYNbi ระยะทาง 50 เมตร
– ช่วยเหลือผู้หมดสติใต้น้ำ จากความลึก 15 เมตร
– ดำน้ำลงไปที่ความลึก  24-30 เมตร
– ผ่านข้อสอบทฤษฎี
– ผ่านทุกทักษะด้วยเทคนิคที่ดี
– ปรับแรงดันหูแบบ Frenzel ได้อย่างถูกต้อง
– โนฟินลงสู่ 15 เมตร
ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียน 3 ท่าน :
11,000 บาท/ท่าน จากราคาปกติ 12,000 บาท/ท่าน
ราคานี้รวม : อุปกรณ์การดำน้ำ, ค่าเรือ, ค่าสระ, ค่าบัตรดำน้ำ และค่าทดลองโมโนฟิน

REGISTER AND START NOW