SSI คอร์ส

SSI เลเวล1 คอร์สฟรีไดฟ์ขั้นเริ่มต้น

2วัน 8.30. ถึง16.00. 6000 บาท

รวม:อุปกรณ์ฟรีไดฟ์ อาหารกลางวัน ภาพถ่าย และใบรับรองจาก SSI(องค์กรณ์นานาชาติ)

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจบคอร์ส: กลั้นหายใจนาน 2-3นาที ฟรีไดฟ์ลึก15-20เมตร

SSI เลเวล 2 – คอร์ส ADVANCED FREEDIVER

3 วัน – 9.00น.ถึง16.00น.  – 7000บาท

รวม: ภาพถ่ายที่ระลึก – ใบรับรองจากSSI – อุปกรณ์

สิ่งที่คุณจะทำได้: กลั้นหายใจแบบ static 3-4 นาที– ฟรีไดฟ์ลึก25-30เมตร

SSI เลเวล 3 – คอร์ส DEEP FREEDIVING

4 ถึง 5 วัน – 9.00ถึง16.00น. – 13500บาท

รวม: ภาพถ่ายที่ระลึก – ใบรับรองจากSSI – อุปกรณ์

สิ่งที่คุณจะทำได้: กลั้นหายใจแบบ static 4-5 นาที– ฟรีไดฟ์ลึก35-40เมตร

อ่านต่อ